L'estudi de Geopaties - Geobiològic

L'estudi geobiològic es realitza partint d’un individu o comunitat d’individus que mostra unes patologies que poden associar-se a una geopatia o bé, únicament com a mesura de prevenció d’aquesta/es persona/es davant un possible risc de descansar o estar molt temps sobre una zona patògena. Les zones geopàtiques o geopaties són zones o àrees on les emissions de les radiacions electromagnètiques que emanen de la terra poden afectar a la salut física i/o mental de les persones per la seva major radiació natural o antròpica. Així doncs, poden afectar greument a la salut de les persones que viuen o treballen sobre zones geopàtiques.

Com a conseqüència es pot produir una disminució d’energia amb un important desequilibri físic i emocional. Segons el temps d’exposició, el grau de sensibilitat de cada organisme, valor de les radiacions, sinergia amb altres agressions i factors genètics i ambientals, poden fins i tot desenvolupar-se malalties de lleus com bronquitis intermitents, problemes respiratoris constants, insomni, dolor muscular agut fins a greus com depressió o el càncer.

L’estudi de geopaties es dividirà en tres fases fonamentals:

  1. Visita i explicació prèvia a qualsevol mesura de radiació a la vivenda, oficina, local, etc.,  per donar un punt de vista científic no alarmista dels possibles efectes de viure en zones patògenes.
  2. Mesura de les radiacions magnètiques i elèctriques (naturals: línies Hartmann NS i Curry NE-SW i NW-SE), detecció de les corrents d’aigua (radiestèsia) i identificació de fonts de radiació antròpiques elèctriques o/i magnètiques mitjançant un aparell de mesura.
  3. Elaboració del plànol a escala amb les línies Hartmann, Curry i les corrents d’aigua correctament delimitades i la redacció de l’informe amb les conclusions sobre l’estat general de l’habitatge.

A qui va adreçat?

  1. Vivendes on un dels components mostra problemes d’insomni, cansament general, dolor muscular, malsons, altres.
  2. Reaccions negatives importants a canvis climatològics.
  3. Personal d’oficina que perd concentració i efectivitat a la feina.
  4. Individus que estan afectats per malalties degeneratives greus, com el càncer.
  5. Totes aquelles persones que vulguin tenir una zona de alta permanència habitual sana, lliure de radiacions electromagnètiques.

Però no hi ha símptomes universals per tothom, és a dir, que l’única certesa que estàs descansant o passant moltes hores a la mateixa àrea i que sigui una zona sana és fent un ESTUDI GEOBIOLÒGIC. Aquest estudi no variarà al llarg del temps però la seva salut pot empitjorar moltíssim si no ho evita.

 

03b.jpg